Keuring droge blusleiding

13 september 2018

Droge blusleiding beperken het aantal aan elkaar te koppelen brandslangen waardoor de brandweer sneller in staat is om bij brand op een hoger gelegen verdieping te beginnen met het bestrijden van brand. Woensdag 12 september 2018 heeft de firma Meis Brandbeveiliging B.V. in opdracht van de VvE de droge blusleidingen gekeurd. Jaarlijks is er een visuele inspectie door Meis volgens NEN 1594 en eens in de vijf jaar dient uitgebreid onderhoud plaats te vinden, waarbij de droge blusleidingen hydrostatisch worden beproefd op sterkte en lekdichtheid. Alle droge blusleidingen die in ons gebouw zijn aangebracht voldoen weer aan deze vijfjaarlijkse keuringsplicht.