Oproep bewonerscommissie

20 september 2021

Het initiatief is ontstaan om een bewonerscommissie op te richten. Deze commissie is bedoeld voor zaken die uw woongenot bevorderen, denk hierbij aan onderlinge geschillen oplossen of een gezellig samenzijn te organiseren.

Dit is een activiteit voor eigenaren en bewoners, georganiseerd door mede-eigenaren, en staat verder los van de VvE. Bij vragen of advies kan de commissie uiteraard wel terecht bij het Bestuur en het Serviceteam.

Wanneer u het leuk lijkt om zich in te zetten voor uzelf en uw medebewoners kunt u zich aanmelden via info@stalkaarsen.nl. Uw email zenden wij dan door aan de initiatiefnemer waarna het contact onderling kan worden gelegd.

 

Met vriendelijke groet,

VvE Stalkaarsen