Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en gaat over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

De VvE Stalkaarsen, gevestigd aan Dr. van Stratenweg 10, 4205 LA Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

De VvE Stalkaarsen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om uw vraag / verzoek te kunnen beantwoorden en geeft uw gegevens niet aan derden door.

Onder persoonsgegevens verstaan wij, de registratie van contact en persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoon en email) van VvE leden / eigenaren van een woning in de Stalkaarsenflat.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om eigenaren te bereiken bij calamiteiten, storingen, reparatieafspraken, registratie Bringme boxen. De gegevens worden bewaard op de servers van Servicebureau Stalkaarsen en van de beheerder Inzicht VvE beheer B.V. zolang een eigenaar lid is van de VvE Stalkaarsen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten. VvE Stalkaarsen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De VvE Stalkaarsen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken door bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de VvE Stalkaarsen.

U kunt uw bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inzicht-vvebeheer.nl met een kopie van uw identiteitsbewijs, zodat wij weten dat het om u gaat. Maak op deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

De VvE Stalkaarsen wilt u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De VvE Stalkaarsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan per email contact op met de beheerder via info@inzicht-vvebeheer.nl.